maanantai 12. tammikuuta 2015

Avatar oppijan sisäisen kukkasen etsijänä

"Koulu on tärkein asia maailmassa." Viimeistään tällä lauseella Olli Hietanen (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto/Turun kauppakorkeakoulu) hiljensi salin Vantaan perusopetuksen johtoryhmien kokouksessa 8.1.2015. Suomalainen koulu on hänen mukaan toteen eletty amerikkalainen unelma, sillä ahkeruuden ja omien unelmien kautta jokaisella on maassamme mahdollisuus tulla putkimieheksi, poliisiksi, lääkäriksi, filmitähdeksi tai presidentiksi. Peruskoulun avulla olemme onnistuneet osallistamaan suuren joukon ihmisiä hyvinvointivaltion rakentamiseen.

Maailma muuttuu, ja muutos on jatkuvaa. Katulyhtyjen sytyttäjän ammatin lopetti Edison. Uusia "edisoneja" tulee aina olemaan, vieläpä kiihtyvään tahtiin. Niin kauan kuin meillä on uudistuva ja kehittyvä suhtautuminen oppimiseen ja koulutukseen, me keksimme myös keinot vastata maailman muutokseen. Syntyy uusia innovaatioita. Väitetään, että teknologia tulee viemään ihmisiltä työpaikat. Tämänkin väitteen Hietanen kumosi todeten, että robotiikka ja automaatio synnyttävät myös uusia työpaikkoja, toki erilaisille osaajille kuin ennen. "Kreikan taloudella ei mene huonosti siksi, että siellä on liikaa robotteja – vaan siksi, että niitä on liian vähän."

Oppimateriaalin kehittyminen on ollut räjähdysmäistä viime vuosina. Perinteinen oppikirja on saanut seurakseen erilaisia sähköisiä materiaaleja. Hietasen mukaan seuraava askel on kirja, joka oppii samalla tavalla kuin oppilaskin. Kirja aistii myös oppilaan aktiivisuustason ja tunnetilan ja pystyy sitä kautta tarjoamaan oppilaalle oikean tasoisia, motivoivia ja innostavia tehtäviä. Yhä vapaammin voi valita oppimisen ajan ja paikan. Raja koulun ja vapaa-ajan välillä hämärtyy.

Ovatko meillä tulevaisuudessa robotit, hologrammit ja avattaret opettajina ja kouluavustajina, jää nähtäväksi. Oppimisympäristöt ovat jo muuttuneet kohti luovempia tilaratkaisuja. Teknologian avulla oppijat matkustavat vieraisiin maihin, merten syvyyksiin ja antiikin Kreikkaan. Kielten opiskelu muuttuu varmasti merkittävästi, jos saamme käyttöömme Chatpotit, jotka auttavat meitä näkemään ja kuulemaan kaiken suomeksi.

Lopuksi kuitenkin kaikkein tärkein viesti Tulevaisuusvaliokunnalta: "Jokaisen ihmisen sisällä on kukka, jokin asia, jossa juuri hän on kauneimmillaan. Ei verrattuna muihin, vaan omana itsenään. Varhaiskasvatuksen, koulujärjestelmän ja työelämän on saatava nämä kukat esiin."


perjantai 2. tammikuuta 2015

Asenne ratkaisee

Koulu on uuden edessä. Se on tuttu lause, joka on kuultu usein syksyn aikana. Työstämme parhaillaan uusia opetussuunnitelmia, jotka otetaan käyttöön elokuussa 2016. Vantaalaisten koulujen OPS-prosessin etenemistä voi seurata Vantaan omilta OPS-sivuilta (http://www.edu.vantaa.fi/OPS2016/.).

Opetussuunnitelmatyön ytimessä käy keskustelu siitä, mitkä ovat tulevaisuuden taidot ja millainen on se oppimisympäristö, jossa tulevaisuuden taitoja harjoitellaan. Ne taidot eivät ole pelkästään teknologiataitoja vaan enenvässä määrin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä uskallusta nähdä ja kokeilla niitä monia kanavia, joita nykymaailma tarjoaa niin tiedon hakuun ja omaksumiseen sekä sen tuottamiseen ja jakamiseen.

Koulumme oppilaat ovat arvioineet kuluneen syksyn aikana opiskeluympäristöämme. Monien pohdintojen jälkeen nousi yksi oivallus ylitse muiden. "Asenne kuitenkin aina ratkaisee." Näin on myös tulevaisuuden koulun suhteen. Asenteemme uutta, muuttuvaa maailmaa ja koulua kohtaan ratkaisee, tuleeko prosessista innostava ja innovatiivinen yhteinen matka kohti parempaa vai jotain aivan muuta.  

Vantaalaisten koulujen suunta, tavoitetila, on kiteytetty seuraavasti:

Oppilas
• on vastuullinen oman oppimisensa suunnittelusta ja arvioinnista
• opiskelee luontevasti hyödyntäen monipuolisia oppimisympäristöjä
• oppii vuorovaikutuksessa toisten kanssa

Opetushenkilöstö
• on vastuullinen oman oppimisensa suunnittelusta ja arvioinnista
• kehittää ja käyttää ajanmukaisia opetusmenetelmiä sekä huolehtii monipuolisista opetusjärjestelyistä
• järjestää opetusta aine- ja luokkarajoja rikkoen yhteisopettajuuden keinoin
• edistää kouluyhteisön hyvinvointia yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Johtaminen
• vastaa oppilaan ja opetushenkilöstön tavoitetilan saavuttamisesta
• on osallistavaa ja perustuu jaettuun johtajuuteen
• on taito, joka kehittyy ja jota kehitetään vastaamaan ajan vaatimuksia

Oppimisympäristö
• muokataan palvelemaan uutta oppimiskäsitystä
• käsittää sekä verkkoympäristöt että muun ympäröivän todellisuuden
• oppilaat, huoltajat ja muut yhteisöt osallistuvat koulun toiminnan kehittämiseen

Tavoitetila on meille jokaiselle koulun aikuiselle haaste, johon pyrimme vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Selvää on, että nyt on aika pohtia, mitä olemme jo tehneet ja mitä tulisi toiminnassamme muuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Toivottavasti matkasta tulee avartava, alku on ainakin ollut lupaava!