perjantai 2. tammikuuta 2015

Asenne ratkaisee

Koulu on uuden edessä. Se on tuttu lause, joka on kuultu usein syksyn aikana. Työstämme parhaillaan uusia opetussuunnitelmia, jotka otetaan käyttöön elokuussa 2016. Vantaalaisten koulujen OPS-prosessin etenemistä voi seurata Vantaan omilta OPS-sivuilta (http://www.edu.vantaa.fi/OPS2016/.).

Opetussuunnitelmatyön ytimessä käy keskustelu siitä, mitkä ovat tulevaisuuden taidot ja millainen on se oppimisympäristö, jossa tulevaisuuden taitoja harjoitellaan. Ne taidot eivät ole pelkästään teknologiataitoja vaan enenvässä määrin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä uskallusta nähdä ja kokeilla niitä monia kanavia, joita nykymaailma tarjoaa niin tiedon hakuun ja omaksumiseen sekä sen tuottamiseen ja jakamiseen.

Koulumme oppilaat ovat arvioineet kuluneen syksyn aikana opiskeluympäristöämme. Monien pohdintojen jälkeen nousi yksi oivallus ylitse muiden. "Asenne kuitenkin aina ratkaisee." Näin on myös tulevaisuuden koulun suhteen. Asenteemme uutta, muuttuvaa maailmaa ja koulua kohtaan ratkaisee, tuleeko prosessista innostava ja innovatiivinen yhteinen matka kohti parempaa vai jotain aivan muuta.  

Vantaalaisten koulujen suunta, tavoitetila, on kiteytetty seuraavasti:

Oppilas
• on vastuullinen oman oppimisensa suunnittelusta ja arvioinnista
• opiskelee luontevasti hyödyntäen monipuolisia oppimisympäristöjä
• oppii vuorovaikutuksessa toisten kanssa

Opetushenkilöstö
• on vastuullinen oman oppimisensa suunnittelusta ja arvioinnista
• kehittää ja käyttää ajanmukaisia opetusmenetelmiä sekä huolehtii monipuolisista opetusjärjestelyistä
• järjestää opetusta aine- ja luokkarajoja rikkoen yhteisopettajuuden keinoin
• edistää kouluyhteisön hyvinvointia yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Johtaminen
• vastaa oppilaan ja opetushenkilöstön tavoitetilan saavuttamisesta
• on osallistavaa ja perustuu jaettuun johtajuuteen
• on taito, joka kehittyy ja jota kehitetään vastaamaan ajan vaatimuksia

Oppimisympäristö
• muokataan palvelemaan uutta oppimiskäsitystä
• käsittää sekä verkkoympäristöt että muun ympäröivän todellisuuden
• oppilaat, huoltajat ja muut yhteisöt osallistuvat koulun toiminnan kehittämiseen

Tavoitetila on meille jokaiselle koulun aikuiselle haaste, johon pyrimme vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Selvää on, että nyt on aika pohtia, mitä olemme jo tehneet ja mitä tulisi toiminnassamme muuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Toivottavasti matkasta tulee avartava, alku on ainakin ollut lupaava!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti